Incontro di Kendo e Iaido con W.Pomero

2017Sab28OttTutto il giornoDom29Incontro di Kendo e Iaido con W.PomeroYudokai Vicenza, strada Saviabona 268 OrganizzatoreYudokai VicenzaDisciplinaIaido,Kendo

Date

Ottobre 28 (Sabato) - 29 (Domenica)

luogo

Yudokai Vicenza

strada Saviabona 268

Dettagli evento

Incontro di kendo e Iaido in compagnia di Walter Pomero, Kyoshi 7.Dan Kendo, 5.Dan Iaido

Pdf dell'evento

PDF dell'evento