Iaido News News in evidenza

Risultati CC.II. Iaido 2022 Individuali

MUDAN:
1. Mirco PICCININI (Shodan Reggio Emilia)
2. Davide AIELLO (Nuovo Dojo Trento)
3. Nicola FORADORI (Nuovo Dojo Trento ) / Viviana VENTURA (Musokan Bologna)
Fighting Spirit: Karen DIEMBERGER (Jikishinkan Novara)

SHODAN:
1. Davide POLLERO (Circolo Scherma Savona Kendo)
2. Marta FESTI (Nuovo Dojo Trento)
3. Alberto CRAMAROSSA (S.G.Torino Kiryoku) / Matteo MANFREDI (Musokan Bologna)
Fighting Spirit: Ettore FRANZONI (Nipponto Novellara) / Marco LASSALLE (S.G.Torino Kiryoku)

NIDAN:
1. Kevin DI VOZZO (Muganokai Livorno)
2. Mirko PINNA (Hinagiku Roma)
3. Irene GALLEANO (Circolo Scherma Savona Kendo) / Alexandro ZIOUTAS (Musokan Bologna)
Fighting Spirit: Emanuele LUSUARDI (Shodan Reggio Emilia) / Emanuele STINCHI (Fudo Myoo Ravenna)

SANDAN:
1. Ilaria MENCARONI (Muganokai Livorno)
2. Gabriele GERBINO (Fudoshin Messina)
3. Calin CHIROIU (S.G.Torino Kiryoku) / Stefano TEANI (Akitsukai Lucca)
Fighting Spirit: Alessandro THEUNISSEN (Muganokai Livorno) / Marcello GALLI (Musokan Bologna)

YONDAN:
1. Carlo CARDANI (Mu Mun Kwan Milano)
2. Chiara BONACINA (S.G.Torino Kiryoku)
3. Monia MENOZZI (Bologna Genbukan) / Vittorio SECCO (Circolo Scherma Savona Kendo)
Fighting Spirit: Filippo GARDIN (Musokan Bologna) / Alessio RASTRELLI (S.G.Torino Kiryoku)

GODAN:
1. Andrea CAUDA (S.G.Torino Kiryoku)
2. Andrea SETTI (Bologna Genbukan)
3. Stefania BATTISTA (S.G.Torino Kiryoku) / Luca CANOVI (Shodan Reggio Emilia)
Fighting Spirit: Pierluca REGALDI (S.G.Torino Kiryoku) / Miranda SPISNI (Bologna Genbukan)

Riconoscimenti

diploma_ambasciata
Riconoscimento del Ministero Affari Esteri Giapponese

Seguici sui Social

Sei Social? Seguici sui principali Social Network per essere sempre informato e aggiornato su news, stage, seminari, eventi, ecc.